Zee Talkies Comedy Awards 2016


Film Nomination

Sarvokrushta Chitrapat
Sandook
Murder Mestri
Wanted Baiko No. 1
Carry On Deshpande
Poshter Girl
Sarvokrushta Digdarshak
Atul Kale (Sandook)
Rahul Jadhav (Murder Mestri)
Vijay Patkar (Carry On Deshpande)
Sameer Patil (Poshter Girl)
Bharat Gaikwad (Bho Bho)
Sarvokrushta Lekhan
Atul Kale, Subhodh Khanolkar, Ashish Raikar (Sandook)
Neha Kamat, Prashant Loke (Murder Mestri)
Hemant Edlabadkar (Carry On Deshpande)
Hemant Dhome (Poshter Girl)
Vijay Pagare (Bai Go Bai)
Sarvokrushta Abhineta
Sumit Raghavan (Sandook)
Bhau Kadam (Waajlach Pahije)
Pushkar Shrotri (Carry On Deshpande)
Hrushikesh Joshi (Poshter Girl)
Prashant Damle (Bho Bho)
Sarvokrushta Abhinetri
Vishaka Subedhar (Dagdabaichi Chaal)
Kranti Redkar (Murder Mestri)
Manasi Naik (Carry On Deshpande)
Urmila Kanitkar (Guru)
Sonali Kulkarni (Poshter Girl)
Sarvokrushta Sahayyak Abhineta
Siddharth Menon (Poshter Girl)
Sayaji Shinde (Wanted Bayko No. 1)
Sanjay Khapre (Carry On Deshpande)
Rajesh Bhosale (Waajlach Pahije... Game Ki Shinema)
Sandeep Pathak (Poshter Girl)
Sarvokrushta Sahayyak Abhinetri
Poornima Ahire (Bai Go Bai)
Maithali Warang (Wanted Baiko No. 1)
Vandana Gupte (Murder Mestri)
Neha Shitole (Poshter Girl)
Hemlata Bane (Carry On Deshpande)