2017-04-26 Winners
Sr. No. Name Location
1 Aditya Krushnat Raut Kolhapur
2 Anita Rajendra Bhosale Aurangabad
3 Ankush Rambhau Sutar Taluka - Haveli, Jilla - Pune
4 Aruna Ghatte Buldhana
5 Ashwini Prafful Pol Baramati
6 Bajrang Yewale Taluka - Ambegaon, Jilla - Pune
7 Dattu Vishwanath Partale Kopargaon
8 Kajal Satyajeet Gaikwad Taluka - Koregaon, Jilla - Satara
9 Manjula Rangrao Abhare Taluka - Panhala, Jilla - Kolhapur
10 Nagesh Aatmaram Rothe Taluka - Khamgaon, Jilla - Buldhana
11 Rekha Vijay Pakhare Parbhani
12 Ruchita Deepak Fuse Taluka - Dhamangaon, Jilla - Amravati
13 Shrikant Suresh Gawli Solapur
14 Shweta Langde Mumbai
15 Sujata Jaipal Dhole Taluka - Miraj, Jilla - Sangli
16 Supriya Sandeep Thalle Taluka - Walva, Jilla - Sangli
17 Vaishali Prashant Shinde Taluka- Atpadi, Sangli
18 Vikram Mahadev Mali Taluka - Walwa, Jilla- Sangli
19 Vimal Ramdas Bhatrak Taluka - Akola, Jilla - Ahmednagar
20 Vishweswar Milagekar Taluka - Ausa, Jilla - Latur
2017-04-24 Winners
Sr. No. Name Location
1 Amba Das Bala Saheb Hake Taluka - Shirur, District - Pune
2 Anandi Balaso Patil Kolhapur
3 Ashok Vasant Abhyankar Pune
4 Ashwini Charudatta Rawale Mumbai
5 Asma Sachin Vitkar Taluka - Paranda, District - Usmanabad
6 Balkrishna Parmeshwar Bansode Taluka - Pandarpur
7 Chandrakant Laxman Shinde Chandrapur
8 Datta Daulat Rao Pendor Taluka - Dharni, Jilla- Amrawati
9 Geetanjali Jitendra Patki Solapur
10 Jagdish Ramdas Mankar Parseoni , Jilla - Nagpur
11 Jyoti Parashram Wajantre Miraj, District - Sangli
12 Mohini Babaji Gunjal Mumbai
13 Rajendra Namdev Kamble Jalna
14 Rajshree Rajesh Awasare Pune
15 Sakha Ram Hari Powar Taluka - Ajara , District - Kolhapur
16 Shashi Kani Chandrakant Lokhande Indapur
17 Shila Bhagwat Jadhav Taluka - khej, District - Beed
18 Sonali Yogesh Mannore Chandrapur
19 Suvarna Amrish Gosavi Aurangabad
20 Vanita Manohar Jadhav Mumbai