Elizabeth EkadashiA film made by renowned film maker Paresh Mokashi. 


Artists:
Shriranga Mahajan
Saili Bhadarkavathekar
Pushkar Lonarkar
Nandita Dhuri
Vanmala Kinikar
Chaitanya Badve
Durgesh Badve Mahajan
Chaitanya Kulkarni
Ashwini Bhalekar


Director:
Paresh Mokashi


Producer:
Esselvision
Mayasabha Productions Nitin Keni
Nikhil Sane and Madhugandha Kulkarni


Music Director: Late Shri. Anand Modak