1234


1234


Genre:
Drama

Artists:
Priya Marathe
Vijay Kadam
Anshuman Vichare
Jaywant Wadkar
Pradeep Patwardhan
Vishakha Subhedar
Sanjay Mone
Yatin Karyekar
Kamlesh Sawant
Abhijeet Chavan & Sanjay Narevekar.


Director:
Milind Kavde


Producer:
Kalpesh Patel
Shailesh Pawar


Lyricist: Sachin Andhare

Music Director: AmitRaj