35% Katthavar Pass


35% Katthavar Pass


Genre:
Drama

Artists:
Prathamesh Parab
Ayli Ghiya
Bhagyashree Shankpal
Yashoman Apte
Madhavi Juvekar
Bharat Ganeshpure
Usha Nadkarni
Sushant Shelar
Neha Pendse


Director:
Satish Motling


Producer:
Satish Motling