Aamhi Bolato Marathi


Aamhi Bolato Marathi


Artists:
Vikram Gokhale
Arun Nalawade
Savita Prabhune
Bhakti Desai
Shailesh Datar
Saksham Kulkarni


Director:
Anand Mhasvekar


Producer:
Anand Mhasavekar
Raja B. Nadar Sameer S.Mohit & Swapnil S. Mohit


Music Director: Madhukar Aarkade, Satish Chandra, Vijay Gatlewar, Shrikant Rajendra