Babanchi Shala


Babanchi Shala


Genre:
Drama

Artists:
Sayaji Shinde
Aishwarya Narkar
Shashank Shende
Kamlesh Sawant
Chhaya Kadam
Arti More
Umesh Bolake
Milind Adhikari
Kartik Chavan
Manjula Khetri
Kavita Chavan
Shreyas Raje


Director:
R. Viraj


Producer:
Vilas Mane and Umesh Nathani


Singer: Suresh Wadkar and Vishvajeet Borwankar

Lyricist: Shrirang Godbole and Neela Satyanarayan

Music Director: Soham Pathak and Neela Satyanarayan and Kamlesh Bhadakamkar

Tags: Babanchi Shala Marathi Movie, Sayaji Shinde, Aishwarya Narkar, Shashank Shende, Kamlesh Sawant