Bho Bho


Bho Bho


Genre:
Mystery / Thriller

Artists:
Prashant Damle
Sharad Ponkshe
Ashwini Ekbote
Saurabh Gokhle
Sanjay Mone
Kishor Chaughule
Sameer Chaugule
Rajan Bhise
Shailesh Datar
Pramod Pawar
Uday Nene
Sameer Vijayan
Ketki Chitale
Madhav Abhayankar
Vandana Vaknis
Pradeep Pathwardhan and Anuja Sathe


Director:
Bharat Gaikwad


Producer:
Bharat Gaikwad


Singer: Gulraj Singh

Lyricist: Ambrish Deshpande

Music Director: Parth Bharat Thakkar

Tags: Bho Bho Marathi Movie, Prashant Damle, Subodh Bhave, Sharad Ponkshe, Ashwini Ekbote, Saurabh Gokhle, Sanjay Mone, Kishor Chaughule