Cindrella


Cindrella


Genre:
Drama

Artists:
Rupesh Bane
Yashasvi Vengurlekar
Mangesh Desai
Vineet Bhonde
Janardan Parab
Yakub Sayed
Atharva Nakti.


Director:
Kiran Nakti


Producer:
Anjali Avinash Joshi


Lyricist: Murlidhar Gode, Omkar mangesh Dutt, Niket Chaudhari

Music Director: Kiran – Gurav

Tags: Cindrella Marathi Movie, Kiran Nakti, Mangesh Desai, Vineet Bhonde