Deoolband


Deoolband


Genre:
Drama

Artists:
Gashmeer Mahajani
Girija Joshi
Mohan Agashe
Nivedita Saraf
Shweta Shinde
Satish Alekar
Kiran Yadnyopavit
Sharvari Jamenis
Sunil Abhyankar
Pravin Tarde
Snehal Tarde
Ramesh Pardeshi
Hrishikesh Deshpande
Deepak Karanjikar
Devendra Gaikwad


Director:
Pravin Vitthal Tarde
Pranit Kulkarni


Producer:
Mrs. Jayashree Kailas Wani
Juili Kailas Wani


Lyricist: Pranit Kulkarni

Music Director: Narendra Bhide, Rohit Nagbhide

Tags: Deoolband Marathi Movie, Deool Band New Marathi Movie