Ek Tara


Ek Tara

Avadhoot Gupte's first musical extravaganza, starring Satosh Juvekar and Tejaswini Pandit


Genre:
Drama

Artists:
Urmila Nimbalkar
Sagar Karande


Director:
Avadhoot Gupte


Producer:
Raees Lashkariya


Lyricist: Guru Thakur, Avadhoot Gupte

Music Director: Avadhout Gupte

Tags: Avadhoot Gupte, Santosh Juvekar