Police Line


Police Line


Genre:
Dramma

Artists:
Jayant Savarkar
Satish Pulekar
Pradeep Patwardhan
Pramod Pawar
Vijay Kadam
Sayali Sanjiv
Jaywant Wadkar
Mansi Naik
Purnima Ahire- Kend
Nutan Jayant
Pranav Ravrane
Satish Salagare
Jaywant Patekar
Swapnil Rajshekhar
Sharmila Baviskar
Manoj Takne
Balkrushna Shinde
Atul Sanas


Director:
Raju Parsekar


Producer:
Rupali Dipak Pawar and Vaishali Nitin Pawar


Singer: Adarsh Shinde, Bharti Madhavi and Pravin Kunwar

Lyricist: Kautuk Shirodkar and Nitin Tendulkar

Music Director: Pravin Kunwar and Abhishek Shinde

Tags: Police Line Marathi Movie, Santosh Juvekar, Jayant Savarkar, Satish Pulekar