Shasan


Shasan


Genre:
Political Drama

Artists:
Manava Naik
Dr.Shriram Lagoo
Vrinda Gajendra
Vikram Gokhale
Mohan Joshi
Vinay Apte
Nagesh Bhosle


Director:
Gajendra Ahire


Producer:
Shekhar Pathak


Singer: Jaydeep Vaidya , Jasraj Joshi

Lyricist: Kavivarya Vinda Karandikar

Music Director: Narendra Bhide

Tags: Shasan Marathi Movie, Makarand Anaspure, Bharat Jadhav, Jitendra Joshi, Manava Naik, Siddharth Jadhav, Dr.Shriram Lagoo