Shutter


Shutter


Genre:
Suspense Thriller

Artists:
Sachin Khedekar
Amey Wagh
Prakash Bare
Jaywant Wadkar
Radhika Harshe
Kaumudi Walokar
Kamlesh Sawant
Anirudh Hariip


Director:
VK Prakash


Producer:
Sajeev MP
Prakash Bare


Lyricist: Mangesh Kangane, Ashvini Shende

Music Director: Pankaj padghan

Tags: Shutter Marathi Movie, Sachin Khedekar, Sonalee Kulkarni