Superb Plan


Superb Plan


Genre:
Suspense Drama

Artists:
Trupti Bhoir
Satyanand Gaitonde
Girish Pardeshi
Rajendra Shisatkar
Nayna Muke
Vidya Sawale
DR. Sudhir Nikam
Atul Todankar


Director:
Jai Tari


Producer:
MR. MANMOHAN GHUWALEWALA & M/S. SINGHAL ENTERTAINMENT & FILMS PVT. LTD


Music Director: Kashi Richard , Rajendra Vaishampayan , Madhu Krishna , Vinayak Bhokre

Tags: Superb Plan Marathi Movie