Ticha Umbartha


Ticha Umbartha


Genre:
Drama

Artists:
Chinmay Mandlekar
Jyothi Chandekar
Harsha Khandeparkar
Sheetal Shukl
Toolieka Nikam
Jaywant Patekar
Abhinav Patekar


Director:
Pradeep Ghonsikar


Producer:
Ravi Dewan


Singer: Kavita Seth

Lyricist: Shreyash Angane

Music Director: Shreyash & Preet

Tags: Ticha Umbartha Marathi Movie, Chinmay Mandlekar, Tejaswini Pandit, Jyothi Chandekar, Harsha Khandeparkar, Suyash Tilak