Schedule

 • 12:00 AM
  MAAI Marathi Achievements Awards International
 • 12:30 AM
  Master Eke Master
 • 3:00 AM
  Doghat Tisra Aata Sagale Visra
 • 5:00 AM
  Patanjali Yog
 • 6:00 AM
  Bhakti Mahima
 • 6:30 AM
  Gajar Kirtanacha, Sohala Anandacha
 • 7:30 AM
  Gajar Kirtanacha, Sohala Anandacha
 • 8:30 AM
  Zingaat Music
 • 9:00 AM
  Ideachi Kalpana
 • 11:30 AM
  Balirajache Rajya Yeu De
 • 2:00 PM
  Sakkha Bhau Pakka Vairi
 • 4:30 PM
  Ovalite Bhauraya
 • 7:00 PM
  Police Line
 • 9:30 PM
  Thartharat