Schedule

 • 12:00 AM
  Ventilator
 • 12:30 AM
  Bharat Aala Parat
 • 3:00 AM
  Mazha Pati Karodpati
 • 6:00 AM
  Bhakti Mahima
 • 6:30 AM
  Adhir Mana
 • 7:30 AM
  Gajar Kirtanacha, Sohala Anandacha
 • 8:30 AM
  Zingaat Music
 • 9:00 AM
  Chal Love Kar
 • 11:30 AM
  Shegavicha Yogi Gajanan
 • 2:00 PM
  Gallit Gondhal, Dillit Mujra
 • 4:30 PM
  Dhangad Dhinga
 • 7:00 PM
  Amhi Satpute
 • 9:30 PM
  IPS Laxmi