Lokmanya - Ek Yugpurush | Talkies Premiere | Sunday, August 30