Timepass 2 | World Television Premiere | 24th April @ 12 noon and 6 PM


Watch Priydarshan Jadhav and Priya Bapat starrer, Ravi Jadhav directed Marathi Super hit movie - Timepass 2, on Sunday, 24th April @ 12 noon and 6 PM.
Tags: Timepass 2, World Television Premiere, Zee Talkies, Priydarshan Jadhav, Priya Bapat, Ravi Jadhav, Prathamesh Parab, Ketki Mategaonkar, Bhau Kadam, Vaibhav Mangle, Sandeep Pathak, Timepass 2 Movie, Siddharth Jadhav, Pushkar Shrotri